Leading SAFe SA

Training      : Leading SAFe SA

Duur            : 2 dagen

Investering :

Samenvatting

In de 2-daagse training Leading SAFe wordt deelnemers de principes en toepassingen bijgebracht om een bewezen Lean-Agile werkwijze in te voeren op Enterprise niveau, met behulp van het zgn. Scaled Agile Framework® (SAFe®).

Contact: info@a2z-academy.net T +31-320.7881.04 WA +31-652.6262.22

 • Achtergrond
 • Wat & Waarom
 • Programma
 • Doelgroep
 • Vooropleiding
 • Certificering
 • Literatuur

Duizenden organisaties in Nederland hebben op (voornamelijk met 1) Team niveau een Agile werkwijze aangeleerd door middel van Scrum. Veel daarvan hebben echter een waardeketen waarvan het werk niet afgedekt kan worden met slechts 1 team. Vaak zijn die ketens namelijk zo groot dat er meerdere, soms wel tientallen, multidisciplinaire teams op gezet worden. Dat vereist nogal wat coördinatie, een mechaniek wat ontbreekt bij Scrum. En daar geeft het SAFe raamwerk handvatten voor om de hele waardeketen met afhankelijkheden te bestieren

De ervaring heeft geleerd dat ontwikkeling en beheer niet perse gescheiden hoeven te worden. Juist het inzetten van multidisciplinaire teams waarbij de beheeraspecten – naast die van ontwikkeling – goed belicht worden (oftewel DevOps), maakt een team bijzonder effectief.

Het SAFe raamwerk biedt handvatten om het invoeren van Agile werken op Enterprise niveau mogelijk te maken. Dit raamwerk is aanpasbaar (‘Agile’) aan specifieke situaties en wensen van de SAFe adopterende organisatie.  

Het raamwerk is met name gericht op het op één lijn brengen van Strategische Thema’s, via  – in afnemende grootte – het Portfolio Management, Epics en Features tot aan User Stories en taken aan toe. “Doing the right thing”. Het geeft niet alleen een richting aan, maar biedt tegelijkertijd een structuur.

In de training wordt overigens de nadruk gelegd op de rol van ‘management’, ‘leiderschap’ en op ‘oog hebben voor menselijk kapitaal’.

Om de grote en complexe ontwikkel- en beheerprocessen in goede banen te leiden, wordt er binnen het SAFe raamwerk gewerkt met zgn. Agile Release Trains (ARTs). Op dit Programma niveau wordt door middel van DevOps de samenhang tussen ontwikkeling en beheer gebalanceerd en optimaal uitgevoerd. Deze ARTs zorgen er tevens voor dat er alignment plaatsvindt met de hogere doelstellingen van de organisatie, via het Portfolio Management.

Het SAFe raamwerk benoemt en coördineert de noodzakelijke rollen om zakelijke wendbaarheid op Enterprise niveau te bewerkstelligen.

Tijdens de training leert u onder meer:

 • Introductie van het SAFe raamwerk
 • De SAFe principes begrijpen: Lean-Agile op grote schaal toepassen
 • Een Program Increment (PI) planning exercitie doen
 • Lean-Agile transformatie leiden
 • Coördinatie van de ontwikkeling van meerdere ARTs met externe leveranciers
 • Lean-Agile mentaliteit omarmen
 • Het in lijn brengen van strategische thema’s met Portfolio Management
 • Een Portfolio bouwen en beheren

Deze training is bedoeld voor iedereen die de ambitie heeft een leidende rol te spelen in transformaties binnen de organisatie of in een programma. Dat kunnen zijn:

 • Executives, CXO’sen directeuren, lijnmanagers en hoofden,
 • Programma- en projectmanagers, productmanagers, Business consultants, architecten, PMO’ers,
 • Financiële-, kwaliteits- en procesmanagers, Scrum Masters en Agile coaches

Er worden geen specifieke eisen gesteld t.a.v. de vooropleiding. Bekendheid met Agile principes en toepassingen daarvan, worden wel wenselijk geacht.

De training bereidt u voor op het SAFe-SA examen. Dit examen kunt u, na aanmelding hiervan bij Scaled Agile Inc. (door de trainer, na afloop van de training), online afleggen.

Let op: dit examen moet binnen 30 dagen na de training worden afgelegd.

Na succesvolle afronding (score ≥ 75%) van het examen ontvangt u het wereldwijd erkende SAFe-SA certificaat en krijgt u een jaar lang toegang tot de besloten online community.

 • Leading Change – John P. Kotter
 • XLR8: Building Strategic Agility for a Faster-Moving World – John P. Kotter
 • Project to Product: How to Survive and Thrive in the Age of Digital Disruption with the Flow Framework – Mik Kersten
 • The Lean Machine – Dantar Osterwald
 • The Goal – Eliyahu Goldratt
 • Switch – Chip Heath & Dan Heath
 • Coaching Agile Teams – Lyssa Adkins
 • That’s Not How We Do it Here! – John Kotter & Holder Rathgeber
 • Agile Software Requirements – Dean Leffingwell
 • Principles of Product Development Flow – Don Reinertsen
 • Lean Product and Process Development – Allen Ward & Durward Sobeck II