SAFe DevOps SDP

Training      : SAFe DevOps SDP

Duur            : 2 dagen

Investering :

Samenvatting

Deze tweedaagse training biedt een uitgebreid overzicht van de DevOps-competenties die nodig zijn om de marktintroductietijd te verkorten door de waardestroom te verbeteren via de Continuous Delivery Pipeline. Deelnemers zullen in staat zijn de huidige waardestroom in kaart te brengen van ‘idea to cash’, en praktijken identificeren die knelpunten in het ontwikkelproces kunnen elimineren.

De training zal een inzicht geven van de volledige waardestroom van Continuous Exploration tot Continuous Integration, Continuous Deployment en Release on Demand. Deelnemers zullen kennis opdoen van SAFe’s CALMR (Culture, Automation, Lean, Measure, Recover) – benadering van DevOps, dat helpt bij het creëren van een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid voor het volledige spectrum van levering van oplossingen. Het helpt mensen, processen en technologie in de hele organisatie op elkaar af te stemmen om een ​​kortere marktintroductietijd te bereiken.

Deelnemers krijgen handreikingen om een implementatieplan te kunnen opstellen, hun Delivery Pipeline te verbeteren en de kennis om dat plan te ondersteunen. De training bereidt de deelnemers ook voor op het optionele SAFe® DevOps Practitioner (SDP) certificeringsexamen.

Contact: info@a2z-academy.net T +31-320.7881.04 WA +31-652.6262.22

 • Achtergrond
 • Wat & Waarom
 • Programma
 • Doelgroep
 • Vooropleiding
 • Certificering
 • Literatuur

SAFe schrijft diverse rollen voor om in samenhang het geheel van de product cq diensten ontwikkeling te kunnen opleveren. DevOps is HET vehicle waarop de Agile Release Train op programma niveau zich voort beweegt. DevOps-Competenties zijn dan ook essentieel voor het succesvol uitvoeren van een samenhangend geheel.

Om de grote en complexe ontwikkel- en beheerprocessen in goede banen te leiden, wordt er binnen het SAFe raamwerk gewerkt met zgn. Agile Release Trains (ARTs). Op dit Programma niveau wordt door middel van DevOps de samenhang tussen ontwikkeling en beheer gebalanceerd en optimaal uitgevoerd. Deze ARTs zorgen er tevens voor dat er alignment plaatsvindt met de hogere doelstellingen van de organisatie, via het Portfolio Management. Het SAFe raamwerk benoemt en coördineert de noodzakelijke rollen om zakelijke wendbaarheid op Enterprise niveau te bewerkstelligen.

Tijdens het programma leert u onder meer:

 • Het belang, het begrijpen en het kunnen uitleggen van de CALMR benaderingswijze van DevOps
 • Het belang van van Continue Integratie en – Testen
 • Toepassing van het concept van Continue Beveiligingsaspecten
 • In kaart brengen van waardestromen
 • Meten van de waardestroom door de Delivery Pipeline
 • Identificeren hiaten en vertragingen in de waardestroom
 • Verbeteren van het proces voor verkenning van klantbehoeften
 • Verbeteren van het proces van ‘Continuous Deployment’
 • Verbeteren van het ‘Releaseproces’.

De training is bedoeld voor alle teamleden van de Agile Release Trains, evenals die van de System Team w.o System – & Network – & Database – & Storage Administrators. Dit geldt ook voor QA Managers en Security Officers, Development – & Engineering – & Configuration – & Release Managers.

Er worden geen specifieke eisen gesteld t.a.v. de vooropleiding. Bekendheid met Agile principes en toepassingen daarvan, worden wel wenselijk geacht.

De training bereidt u voor op het SAFe-SDP examen. Dit examen kunt u, na aanmelding hiervan bij Scaled Agile Inc. (door de trainer, na afloop van de training), online afleggen.

Let op: dit examen moet binnen 30 dagen na de training worden afgelegd.

Na succesvolle afronding (score ≥ 73%) van het examen ontvangt u het wereldwijd erkende SAFe-SDP certificaat en krijgt u een jaar lang gratis toegang tot de besloten online community.

 • SAFe Reference Guide – Dean leffingwell
 • Forming Storming Norming Performing - Donald Egolf & Sondra Chester
 • SAFe Distilled – Richard Knaster & Dean Leffingwell
 • The DevOps Handbook – G. Kim & J. Humble & P. Debois & J. Willis
 • Value Stream Mapping – K. Martin & M. Osterling
 • Continuous Delivery – Jez Humble
 • The Phoenix Project – Gene Kim
 • Lean Software Development – Mary Poppendieck
 • State of DevOps Annual Report – Puppet Labs