SAFe Product Owner Product Manager POPM

Training      : SAFe Product Owner/Product Manager POPM

Duur            : 2 dagen

Investering :

Samenvatting

In deze tweedaagse cursus leert u hoe de rollen van Product Owner, Product Manager, Solution Manager en Epic Eigenaar de levering van waarde in de SAFe-onderneming aansturen. U krijgt een overzicht van het Scaled Agile Framework® (SAFe®), de Lean-Agile-mindset en inzicht in hoe de rollen Product Owner en Product Manager in de onderneming werken om de levering van waarde te stimuleren. Ten slotte krijgt u een diepgaand inzicht in de specifieke activiteiten, de middelen en mechanismen die worden gebruikt om effectief waarde aan de onderneming te leveren.

Aan het einde van deze cursus moet u Epics, Capabilities, Features en User Stories kunnen schrijven in de context van SAFe en hebt u een solide basis voor het beheren van backlogs in een Lean-Agile enterprise.

Contact: info@a2z-academy.net T +31-320.7881.04 WA +31-652.6262.22

 • Achtergrond
 • Wat & Waarom
 • Programma
 • Doelgroep
 • Vooropleiding
 • Certificering
 • Literatuur

SAFe schrijft diverse rollen voor om in samenhang het geheel van de product cq diensten ontwikkeling te kunnen opleveren. Een belangrijke taak voor de Product Manager en Product Owner is, dat die de Agile Release Train cq team voldoende voedt met de gewenste functionaliteiten van het bedrijf zoals die o.a. voortvloeien uit het Portfolio

Het opschalen van Agile teams van 1 team naar meerdere op bedrijf niveau vereist enige organisatie, waarbij bestaande rollen crucialer worden in het geheel. Het belang van deze PO/PM rol kan niet voldoende worden benadrukt. Het onvoldoende voeden van de Agile Release Train heeft, naast het niet kunnen bewerkstelligen van de ambities van het bedrijf, een “starvation” van de teams tot gevolg, hetgeen weer van invloed is op de Lean budgetten.

Om de rol van SAFe® Product Owner/Product Manager goed te kunnen uitvoeren, zullen de deelnemers in staat moeten zijn tot het volgende:

 • Toepassen SAFe om Lean en Agile-ontwikkeling in de onderneming op te schalen
 • Toepassen van Lean-Agile Mindset en principes
 • Samenwerken met Lean Portfolio Management
 • Ondezoeken van met Program Increment Planning
 • Uitvoeren van besluiten zoals die zijn beloofd tijdens de Program Increment Planning en continue waarde leveren
 • Benadruk de rollen van Product Owner en Product Manager.

Deze training is bedoeld voor iedereen die de ambitie heeft een leidende rol te spelen in transformaties. Dat kunnen zijn:

 • Executives, lijnmanagers en hoofden,
 • Portfolio -, Programma – en Projectmanagers, Product Owners en – Managers, Business consultants, Architecten, Agile PMO’ers,
 • Financiële, kwaliteits- en procesmanagers, Scrum Masters en Agile coaches.

Alhoewel er geen eisen worden gesteld aan het volgen van deze training, verdient het wel aanbeveling  dat de deelnemers reeds een training Leading SAFe hebben gevolgd en/of ervaring hebben in een SAFe omgeving en/of ervaring hebben met Lean, Agile en andere relevante certificeringen

De training bereidt u voor op het SAFe-POPM examen. Dit examen kunt u, na aanmelding hiervan bij Scaled Agile Inc. (door de trainer, na afloop van de training), online afleggen.

Let op: dit examen moet binnen 30 dagen na de training worden afgelegd.

Na succesvolle afronding (score ≥ 77%) van het examen ontvangt u het wereldwijd erkende SAFe-POPM certificaat en krijgt u een jaar lang gratis toegang tot de besloten online community.